Takeshi Takemori

Samurai (Bodyguard)

Description:
Bio:

Takeshi Takemori

Cthulhu 100 martynjparkinson